[ MENU DODATKOWE ]


CENTRUM NAUKI

 

 

 

 

06.12.2016

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło ósmy konkurs w programie LIDER, skierowany do młodych naukowców.

Cel: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/

 

 

17.11.2016

www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vi-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

17.11.2016
17.11.2016

  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy,
  • BEETHOVEN 2 – na polsko-niemieckie projekty badawcze.

 

Termin składania wniosków w konkursach to 15 grudnia 2016 roku.

31.05.2016
31.05.2016


Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie