[ MENU DODATKOWE ]


BADANIA NAUKOWE:
Projekty badawcze

« wstecz

Uprzejmie informujemy, że MNiSW oraz jego organy wykonawcze: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie stale ogłaszają nowe konkursy na realizację projektów badawczych. Różnorodność tematyczna ogłaszanych projektów badawczych jest szansą pozyskania środków na realizację interesujących Państwa zadań naukowych w zakresie badań podstawowych jak i stosowanych oraz rozwojowych, stosowanych i innych. 


Powyższe instytucje budżetowe ogłaszają nowe konkursy dając często krótki termin na złożenie wniosku dlatego zwracam się z gorącą prośbą o codzienne śledzenie ich stron internetowych. 

Aktualne adresy e-mailowe znajdują się na stronie Działu Nauki w Aktualnościach. 

Jednocześnie przypominamy, że na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem zamknięcia konkursu, 1 egz. wniosku należy złożyć w Dziale Nauki gdzie zostanie sprawdzony pod względem formalno-prawnym i finansowym, a następnie przekazany Komisji Wydziałowej ds. Nauki do oceny merytorycznej. 

Wniosek sporządzany w generatorze osf musi mieć wypełnione wszystkie pola. Jest to podstawowy warunek, który należy spełnić aby wniosek mógł być przesłany do recenzentów krajowych lub zagranicznych. 

Pomocny link z danymi naszego Uniwersytetu znajduje się na stronie internetowej Działu Nauki ? Projekty Badawcze.
 

 
FORMULARZ:
 
 

 


 
OŚWIADCZENIE PODMIOTU (dot. konkursu SONATA i SONATA BIS) :
 
 
w języku polskim:
  

  Pobierz plik Word   |      Pobierz plik PDF 

 
w języku angielskim:
 

  Pobierz plik Word   |      Pobierz plik PDF