[ MENU DODATKOWE ]


Ważne linki

« wstecz

 

 


 

 


 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/e68b27839ca6dfd85845415853ec665b.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_09/f8174d83f4cb3de1f063b3d87c6e3572.pdf

 


 

[ Krajowy Program Badań ]

[ Krajowe Inteligentne Specjalizacje ]

[ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO IR ]

[ Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój ]