UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

07.08.2017

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (BIP MRiRW) oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (BIP RCL) został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -->


Zawarte w projekcie zmiany stanowią odpowiedź na oczekiwania i postulaty środowisk związanych z wdrażaniem tego działania oraz są korzystne dla rolników.


Ministerstwo prosi o  przekazanie ewentualnych uwag do ww. projektu do dnia 16 sierpnia 2017 r., również drogą elektroniczną na adres: sekretariat.platnosci@minrol.gov.pl.
 


« wstecz