UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

30.08.2017

Centrum Nauki UP w Lublinie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników naukowych naszej uczelni organizuje w dniu 12 września 2017 r. wraz z Narodowym Centrum Nauki warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:
• nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez NCN, MNiSW lub KBN,
• w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmować będzie:
•    zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
•    cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
•    przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
•    projektowanie kosztorysów,
•    zasady oceny wniosków w systemie peer review,
•    analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
•    analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.


Warsztaty będą prowadzone w 2 grupach przez koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki: dr Dorotę Kiebzak-Mandera oraz dr Magdalenę Łopuszańską-Rusek.

Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów.


Warsztaty planowane są na 12 września b.r. Dokładne informacje będą przekazywane osobom zgłoszonym e-mailowo.
 
Zgłoszenia prosimy składać poprzez poniższy formularz internetowy:  ZGŁOSZENIE NA WARSZTATY Z NCN

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Katarzyna Ruczkowska - 81 445 69 70, nr pokoju 463


« wstecz