UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

30.08.2017

W systemie ZSUN/OSF są już dostępne formularze wniosków do konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7.


Konkurs SONATA 13 skierowany jest do osób posiadających stopień doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wiecej ifnromacji -->


Konkurs SONATA BIS 7 jest konkursem mającym na celu powołanie nowego zespołu naukowego, kierowanego przez badacza, który stopień naukowy doktora uzyskał w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Więcej informacji -->


Konkurs MAESTRO 9 jest przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Więcej informacji -->

 

 

Konkurs HARMONIA 9 jest konkursem na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Więcej informacji -->


Termin składania wniosków został przesunięty do 22 września br.

 


« wstecz