UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

02.03.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs dla jednostek naukowych w ramach działania Regionalna infrastruktura badawczo - rozwojowa umożliwiający zakup:

 

  • zakup środków trwałych, w tym: aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów badawczych, niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej na rzecz przedsiębiorstw.

 

Wnioski można składać w terminie od 31.03.2018 - 30.04.2018.

 

Szegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem https://rpo.lubelskie.pl/nabor-1375-1_1_regionalna_infrastruktura_badawczo.html


« wstecz