[ MENU DODATKOWE ]  Centrum Nauki

  p.o.Kierownika: dr inż. Katarzyna Ostroga, p.o.Kierownika
  tel. 81 445 69 68

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Grażyna Gregorczyk, starszy specjalista, tel. 445-66-78
   / Zespół ds. Nauki
  • mgr inż. Aleksandra Jezierska, specjalista, tel. 81 445-66-78
   / Zespół ds. Nauki
  • Paweł Litwińczuk, specjalista, tel. 81 445 65 99
   / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  • mgr Robert Przyłucki, specjalista, tel. 81 445-65-99
   / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  • mgr Katarzyna Ruczkowska, specjalista
   / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  • mgr inż. Wojciech Skiba, starszy specjalista ds. aparatury, tel. 445-66-84
   / Stanowisko ds.aparatury
  • mgr inż. Joanna Smolińska, starszy specjalista, tel. 445-69-07
   / Zespół ds. Nauki
  • mgr Anna Smyk, starszy referent
   / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  • mgr inż. Dominika Żuk-Prokopiuk, specjalista
   / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  

  Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie