UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

O nas

« wstecz

Centrum Nauki zostało powołane Zarządzeniem nr 48 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

W ramach Centrum Nauki funkcjonują:

  • Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii;
  • Biuro Finansowania Potencjału Badawczego;
  • Biuro Projektów i Funduszy;
  • Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych.

 

Centrum Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. U nas możecie Państwo uzyskać fachową pomoc w zakresie przygotowania wszelkich wniosków o projekty badawcze, edukacyjne i infrastrukturalne, a także w przygotowaniu umów, aneksów, raportów, sprawozdań w ramach prowadzonej działalności naukowej. Ponadto informujemy o aktualnych i planowanych konkursach zarówno krajowych jak i międzynarodowych (z wyjątkiem programu Erasmus). Służymy pomocą w przygotowywaniu umów o współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi. Centrum Nauki zajmuje się również wszelkimi kwestiami związanymi z zakupem i serwisem pogwarancyjnym aparatury naukowej. 
 
Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:
  • osobiście od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00 przy ul. Akademickiej 13 (budynek Rektoratu),
  • telefonicznie w godzinach pracy Centrum,
  • poprzez pocztę elektroniczną.
 
Pracownicy Centrum Nauki:

Kierownik Centrum Nauki (pokój 470)

mgr Izabela Czaja-Banasiak, tel. 081 445 69 68, izabela.czaja@up.lublin.pl 

Stanowisko ds. Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii (pokój 467 i 465)
mgr inż. Iwona Niezgoda, st. specjalista ds. komercjalizacji badań i transferu, tel. 81-445-62-51,
e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl
 

Biuro Finansowania Potencjału Badawczego (pokój 454 b)

mgr inż. Grażyna Gregorczyk, starszy specjalista, tel. 445-68-71, grazyna.gregorczyk@up.lublin.pl
mgr Anna Smyk, specjalista, tel. 81-445-68-71, e-mail: anna.smyk@up.lublin.pl
 
Biuro Projektów i Funduszy  (pokój 463, 464, 473)
mgr inż. Agnieszka Chilkiewicz, referent, tel. 81-445-69-07, agnieszka.chilkiewicz@up.lublin.pl
mgr inż. Katarzyna Dziki-Michalska, specjalista, tel. 81-445-69-70, katarzyna.michalska@up.lublin.pl
mgr inż. Aleksandra Jezierska, specjalista, tel. 81 445-66-78, aleksandra.jezierska@up.lublin.pl 
mgr Anna Krawczyk, specjalista, tel. 81-445-66-61, anna.krawczyk@up.lublin.pl
lic. Paweł Litwińczuk, specjalista, tel. 81 445 65 99, pawel.litwinczuk@up.lublin.pl 
mgr Katarzyna Ruczkowska, specjalista, tel. 81 445 66 78, katarzyna.ruczkowska@up.lublin.pl 

mgr inż. Eliza Samborska, specjalista, tel. 81-445-69-70, eliza.samborska@up.lublin.pl

mgr Justyna Strzałkowska, specjalista, tel. 81-445-69-70, justyna.strzalkowska@up.lublin.pl

 

Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych (pokój 457, .....)

dr inż. Urszula Bojarska-Wójciszko, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35e-mail: urszula.bojarska@up.lublin.pl

mgr inż. Marianna Michałek, starszy specjalista, tel. 81-445-61-35, e-mail: marianna.michalek@up.lublin.pl

mgr inż. Urszula Polak, starszy specjalista, tel. 81-445-65-97, e-mail: urszula.polak@up.lublin.pl

mgr inż. Agata Rutkowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35, e-mail: agata.rutkowska@up.lublin.pl

mgr inż. Anna Szczepanowska, starszy specjalista, tel. 81-445-62-35, e-mail: anna.szczepanowska@up.lublin.pl