UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

30.01.2019

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI)  poszukuje ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych:

 

-Zdrowie pszczół i zrównoważone pszczelarstwo (Bee health and sustainable beekeeping),

-Rozszerzenie i różnicowanie możliwości za pomocą produktów leczniczych i kosmetycznych na bazie roślin (Diversification opportunities through plant-based medicinal and cosmetic products),

-Zasolenie gleby (Soil salinisation),

-Ochrona gleb rolniczych przed zanieczyszczeniem (Protecting agricultural soils from contamination),

-Ograniczenie użycia antybiotyków w produkcji drobiu (Reducing antimicrobial use in poultry farming).

Poszukiwani są eksperci z całego sektora rolno-spożywczego: rolnicy, leśnicy, doradcy, naukowcy i przedsiębiorcy. Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach tematycznych mogą składać aplikacje do 11 lutego 2019 r (poniedziałek) do końca dnia.

 

Szczegóły konkursu dostępne są TUTAJ.

 

Celem działania Grupy Fokusowej EIP-AGRI jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych. Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy. Więcej szczegółów na temat pracy Grup Fokusowych EIP-AGRI można znaleźć w broszurze informacyjnejoraz na stronie internetowej przedsięwzięcia.

 

 


« wstecz