UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

13.01.2021

Centrum Nauki informuje, że w lutym 2021 r. sieć JPI HDHL (Joint Programming Initiative on a Healthy Diet for a Healthy Life) planuje ogłoszenie konkursu na międzynarodowe projekty badawcze, pod tytułem: “Addressing adverse and beneficial effects of food ingredients and food processing on hypersensitivities to food (FOOD_HYPERSENS)”.

Celem badań ma być wyjaśnienie, w jaki sposób składniki i metody przetwarzania żywności mogą sprzyjać, bądź zapobiegać występowaniu nietolerancji i alergii pokarmowych w społeczeństwie.

Wnioskodawcą w konkursie mogą być konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu.

Termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals) upływa 8 kwietnia 2021 r.

Sieć JPI HDHL jest międzynarodowym konsorcjum organizacji, które wspierają badania naukowe odpowiadające na społeczne wyzwania związane ze zdrowiem i odżywianiem.


« wstecz